Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.!!!

Ἀγγλία: Ἀπαγόρευση χριστιανικῶν συμβόλων σὲ χώρους ἐργασίας μὲ ἀπόφαση δικαστηρίου!!!

Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων: Καλῶς ἔπραξαν οἱ ἐργοδότες ποὺ ἀπέλυσαν ἐργαζομένους ἐπειδὴ φοροῦσαν Σταυρό!!!!!!!!!!
Τί εἴπατε; Ὅτι ζοῦμε στὴν χριστιανικὴ Εὐρώπη; Μᾶλλον πρέπει νὰ ἀναθεωρήσετε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου